What is a Property Manager?

Posted By : admin/ 597 0

Property managers are people who take care of or are associated with the different kinds of real estate. They are trustworthy to maintain the maintenance and ownership of the property, which could either always be residential or industrial.

Property administration is the administrative, control, possession, and control of property and real estate property. This would consist of property, residential, industrial, land, and empty land.

Rental property manager is someone who is in charge of a house whether it is with respect to residential, professional, or gardening purposes. The main responsibility of property managers should be to make sure that the house is usually kept up well. They have to also take care of the buildings and grounds.

In some instances, a property manager is likewise appointed as being a landlord. The manager has to make sure that the tenants do not cause any damage to the home or property. He must as well take care of the home drcarolkessler.com even though the tenants are present.

There are some areas where there is a requirement of a property director and a landlord concurrently. It is because this is often a lucrative opportunity if you discover how to manage both properties.

A property manager is responsible to check on the maintenance in the property. He must make sure that the property is clean in addition to good condition. He also has to make sure that everything is good purchase. He must as well make sure that not any tenant comes and runs from the home without authorization. He must likewise take care of any vehicle repairs that need to be required for the property and also to make any improvements himself.

Property managers are usually men and women that work or perhaps jobs similar to a house cleaning service or even in a standard bank. Other types of even landlords work or perhaps as property managers as well. They will work in accommodations and hotels and can acquire promoted to become property manager within an establishment. Other folks work in the insurance industry and own their own companies or perhaps can function in links.

If you want as a property manager, you must prepare yourself well at terms of preparing of a continue, your skills and qualifications, and knowledge over the field of property managing. You have to demonstrate some involvement in your career. Being a property manager, you should be able to be familiar with needs and expectations of the clients. and ensure that they are satisfied.

Čarovný adventný Krakov s výstavou betlehemov

Posted By : admin/ 616 0

Termín: 7.12. – 9.12. 2018

Cena:  89, –  €

P r o g r a m :

 1. deň 7.12: Navštívime Skalku – miesto mučeníckej smrti sv. Stanislava, sv. omša, „Oltár Tisícročia“. Navštívime vianočné trhy v Krakove, ktoré sú v Európe výnimočné výstavou betlehemov na Rinku Glovnym, spojenou s ich predajom. Ubytovanie a nocľah v srdci kultu Božieho milosrdenstva v Lagievnikoch, kde žila a zomrela sestra Faustína.
 2. deň: 8.12. Prehliadka svetového centra Božieho milosrdenstva v Lagievnikoch, sv. omša. Navštívime hrad s katedrálou na Waveli, pôjdeme po stopách sv. Jána Pavla II. a po stopách svätcov sv. Faustíny, Floriána,  sv. Stanislava, sv. Hedvigy, sv. Jacka, sv. Kazimíra a  sv. Alberta. Prejdeme pútnickým Krakovom aj slávnou  Kráľovskou  a Univerzitnou cestou.
 3. deň: 9.12. Navštívime Sanktuárium sv. Jana Pavla II. a Centrum sv. Jana Pavla II. Presun do centra, kde navštívime židovské mesto Kazimir.

V cene je zahrnuté: doprava, kňaz, sprievodca, 2 x raňajky,  komplexné cestovné poistenie: 6,- €, vstupy do múzeí:  Katedrála na Waveli, veža katedrály, krypty, biskupské múzeum. Autobus ide na trase Trebišov, Košice,  Krakov.

Ponúkame NAJLACNEJŠIE ZÁJAZDY NA TRHU

Posted By : admin/ 2111 0

Porovnajte si ceny naších zájazdov s inými cestovnými kanceláriami a určite budete cestovať s nami. Cieľom našej CK je aby mohli cestovať nielen bohatí.

Cestovné a horské poistenie UNION

Posted By : admin/ 2238

Pri zrode projektu bola idea, ktorá vyplývala z potreby našich klientov: možnosť uzatvoriť si cestovné poistenie na poslednú chvíľu, tj. aj v čase, keď je už človek na ceste do zahraničia alebo na dovolenku. Originalitu a jedinečnosť SMS poistenia ocenila odborná porota v súťaži Zlatá minca (Objav roka 2006, 1. miesto va kategórii Cestovné poistenie 2007), ale najmä vyše 100 000 klientov, ktorí SMS poistenie využili. V súčasnosti si cez SMS môžete tieto typy poistení:

 • typ “A”: poistenie liečebných nákladov v zahraničí + asistenčná služba
 • typ “B”: komplexné cestovné poistenie do zahraničia, tj. liečebné náklady v zahraničí + asistenčná služba + poistenie batožiny + poistenie zodpovednosti za škodu + úrazové poistenie + poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii v horách v zahraničí
 • typ “C”: poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby na Slovensku (HZS)
 • typ “D”: komplexné cestovné a horské poistenie na Slovensku, tj. poistenie nákladov na zásah HZS + poistenie batožiny + poistenie zodpovednosti za škodu + úrazové poistenie

K najväčším výhodám SMS poistenia patrí:

 • pre turistov aj športovcov: krytie poistných udalostí, ktoré nastanú nielen pri turistických, ale aj športových aktivitách (vrátane zimných a rizikových športov)
 • žiadne vekové obmedzenie: možnosť poistiť osobu bez ohľadu na jej vek, teda dieťa, dospelého aj seniora nad 70 rokov
 • rozsiahla územná platnosť: cestovné poistenie do zahraničia platí nielen v Európe, ale na celom svete
 • efektívnosť: cestovné poistenie platí do dvoch hodín, horské v priebehu niekoľkých minút od uzatvorenia poistenia
 • pohodlná platba: nie je potrebné uhrádzať poistné dodatočne, platba prebieha priamo počas uzatvárania poistenia
 • férová cena: pri uzavretí SMS poistenia z územia SR zaplatí klient len cenu poistenia (poistné) bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov

Vďaka SMS poisteniu sa možete na cesty poistiť jednoducho a rýchlo – poslaním dvoch SMS správ na číslo 6655:

 1. Aktivácia poistenia: poslanie SMS správy v tvare Meno Priezvisko RodnéČíslo DátumOd DátumDo TypPoistenia
 2. Potvrdenie podmienok: poslanie SMS správy s rodným číslom poisťovanej osoby

SMS poistenie si môžu uzatvoriť slovenskí občania, ktorí sú klientmi paušálnych aj predplatených programov všetkých troch slovenských mobilných operátorov (Orange, Slovak Telekom, O2 Slovakia).

Dôležité informácie:

 • poistné je oslobodené od DPH
 • cena za poistenie jee zahrnutá vo bežnej faktúre mobilného operátora, resp. stiahnutá z predplateného kreditu na SIM karte
 • službu poistenie cez SMS môžu využívať zákazníci mobilných operátorov Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s., a O2 Slovakia, s.r.o.
 • na platbu SMS poistenia nie je možné využiť bonusový kredit
 • pri uzatváraní SMS poistenia z územia Slovenskej republiky je cena za poistenie konečná