25

jan
2016

Cestovné a horské poistenie UNION

Posted By : admin/ 2239

Pri zrode projektu bola idea, ktorá vyplývala z potreby našich klientov: možnosť uzatvoriť si cestovné poistenie na poslednú chvíľu, tj. aj v čase, keď je už človek na ceste do zahraničia alebo na dovolenku. Originalitu a jedinečnosť SMS poistenia ocenila odborná porota v súťaži Zlatá minca (Objav roka 2006, 1. miesto va kategórii Cestovné poistenie 2007), ale najmä vyše 100 000 klientov, ktorí SMS poistenie využili. V súčasnosti si cez SMS môžete tieto typy poistení:

 • typ “A”: poistenie liečebných nákladov v zahraničí + asistenčná služba
 • typ “B”: komplexné cestovné poistenie do zahraničia, tj. liečebné náklady v zahraničí + asistenčná služba + poistenie batožiny + poistenie zodpovednosti za škodu + úrazové poistenie + poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii v horách v zahraničí
 • typ “C”: poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby na Slovensku (HZS)
 • typ “D”: komplexné cestovné a horské poistenie na Slovensku, tj. poistenie nákladov na zásah HZS + poistenie batožiny + poistenie zodpovednosti za škodu + úrazové poistenie

K najväčším výhodám SMS poistenia patrí:

 • pre turistov aj športovcov: krytie poistných udalostí, ktoré nastanú nielen pri turistických, ale aj športových aktivitách (vrátane zimných a rizikových športov)
 • žiadne vekové obmedzenie: možnosť poistiť osobu bez ohľadu na jej vek, teda dieťa, dospelého aj seniora nad 70 rokov
 • rozsiahla územná platnosť: cestovné poistenie do zahraničia platí nielen v Európe, ale na celom svete
 • efektívnosť: cestovné poistenie platí do dvoch hodín, horské v priebehu niekoľkých minút od uzatvorenia poistenia
 • pohodlná platba: nie je potrebné uhrádzať poistné dodatočne, platba prebieha priamo počas uzatvárania poistenia
 • férová cena: pri uzavretí SMS poistenia z územia SR zaplatí klient len cenu poistenia (poistné) bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov

Vďaka SMS poisteniu sa možete na cesty poistiť jednoducho a rýchlo – poslaním dvoch SMS správ na číslo 6655:

 1. Aktivácia poistenia: poslanie SMS správy v tvare Meno Priezvisko RodnéČíslo DátumOd DátumDo TypPoistenia
 2. Potvrdenie podmienok: poslanie SMS správy s rodným číslom poisťovanej osoby

SMS poistenie si môžu uzatvoriť slovenskí občania, ktorí sú klientmi paušálnych aj predplatených programov všetkých troch slovenských mobilných operátorov (Orange, Slovak Telekom, O2 Slovakia).

Dôležité informácie:

 • poistné je oslobodené od DPH
 • cena za poistenie jee zahrnutá vo bežnej faktúre mobilného operátora, resp. stiahnutá z predplateného kreditu na SIM karte
 • službu poistenie cez SMS môžu využívať zákazníci mobilných operátorov Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s., a O2 Slovakia, s.r.o.
 • na platbu SMS poistenia nie je možné využiť bonusový kredit
 • pri uzatváraní SMS poistenia z územia Slovenskej republiky je cena za poistenie konečná