Svätý Kopeček - Olomouc – Babičkino údolie – Želiv - Zelená Hora - Brno

Svätý Kopeček - Olomouc – Babičkino údolie – Želiv - Zelená Hora - Brno

Dátum odchodu

Daily

Trvanie

4 dni

Zobrazení

395

Počet miest

10

Svätý Kopeček – Olomouc – Babičkino údolie – Želiv –
Zelená Hora – Brno

 

Termín: 21.5. – 24.5. 2022

Cena: 198 Eur

P r o g r a m :

  1. deň: Odchod do Olomouca, kde najprv navštívime pútnické miesto barokový chrám Navštívenia Panny Márie na Svätom Kopečku, ktorý patrí k najvýznamnejším mariánskym pútnickým miestam Moravy. Pápež Ján Pavol II. pri svojej návšteve v roku 1995 kostol povýšil na baziliku minor. Ako tisícky pútnikov pred ním sa poklonil milostnému obrazu Panny Márie Svatokopeckej. V centre pôjdeme po stopách sv. Jána Sarkandra, ktorého svätorečil sv. Jan Pavol II. pri návšteve Svateho Kopečka.
  2. deň: Prejazd do Trebechvic pod Orebem do najväčšieho Bellehemu v Čechách.Prejazd do Babičkinho údolia. Prechádzka jeho náučným chodníkom.
    Prejazd do Želivu, navštívime premonštrátsky kláštor, jeho prehliadka v úžasnej atmosfére duchovných hodnôt.
  3. deň Navštívime na svete najvýznamnejšie pútnické miesto sv. Jana Nepomuckého: Zelenú Horu, dielo geniálneho J. B. Santiniho Prehliadka Brna a pútnických miest Brna: Kostol sv. Jakuba Väčšieho z počiatku 13. storočia, Augustiniánske opátstvo s bazilikou Nanebovzatia Panny Márie, ktorá je najvýznamnejším mariánskym pútnickým miestom Brna. Medzi osobnosti, ktoré v kláštore pôsobili, patrí zakladateľ genetiky Gregor Johann Mendel a hudobný skladateľ Leoš Janáček.
  4. deň: V Brne Katedrála sv. Petra a Pavla na Petrove bola v 14. storočí postavená na mieste románskeho kostolíka a stala sa jednou z hlavných dominánt Brna. V priebehu švédskeho obliehania v roku 1643 došlo k jej rozsiahlemu poškodeniu. V 18. storočí bola upravená podľa návrhu Mórica Grimma. Konečnú podobu katedrála získala na začiatku 20. storočia, kedy rekonštrukciu dokončil viedenský architekt August Kirstein.  Zo šiestich pútnických miest Brna pokračujeme návštevou Minoritov: Panny Márie Loretánskej, sv. Jana Krstitela a sv. Jana Evanjelistu. Návrat domov v podvečerných hodinách.

 

Cena:  198,-  €

V cene je zahrnuté: Lux Bus, 3x nocľah s raňajkami, doprava, kňaz, sprievodca, 3 x večera alebo neskorý obed, mestská daň

V cene nie je započítané:  vstupy do múzeí

Možné príplatky: komplexné cestovné poistenie

 

Rezervácia zájazdu

Názov zájazduCena za dospeléhoCena za dieťaPočet voľných miestDátum odchoduTrvanie
Svätý Kopeček - Olomouc – Babičkino údolie – Želiv - Zelená Hora - Brno19819810Anytime4 dni

Informácie o rezervácii

MenoCena (dospelí/deti)Počet osôb (dospelí/deti)MnožstvoCena celkom

SUMÁR

Cena 0
Cena celkom 0

Informácie o zákazníkovi

*
Toto pole je povinné.
*
Toto pole je povinné.
*
Telefónne číslo je povinné
*
Dátum narodenia je požadovaný.
Fakturačná adresa:
*
Toto pole je povinné.
*
Mesto je požadované.
*
PSČ je požadované.
Poštová adresa:
*
Toto pole je povinné.
*
Mesto je požadované.
*
PSČ je požadované.
Nepovinné údaje:
Ďakujeme! Číslo vašej rezervácie je

OBSTARÁVATEĽ:

CK Mária s. r. o., Gouthova 11, 831 01 Bratislava

Telefónny kontakt: +421 948 771 156, +421 904 507 156, +421 917 480 652

Email: ruzickova@ck-maria.sk

Súhlasím so Všeobecnými zmluvnými podmienkami úcasti na zájazdoch cestovnej kancelárie CK Mária s.r.o.