Zájazd

od164

Svätý Kopeček – Olomouc – Brno - Křtiny - Zelená Hora - Číhošť – Želiv – Žarošice

Dátum odchodu

07 May

Trvanie

3 dni

Zobrazení

141

Počet miest

50

Termín: 7. – 9.5. 2020

Cena:  164,-  € 

P r o g r a m :

1.deň: Odchod do Olomouca, kde najprv navštívime pútnické miesto barokový chrám Navštívenia Panny Márie na Svätom Kopečku, ktorý patrí k najvýznamnejším mariánskym pútnickým miestam Moravy. Pápež Ján Pavol II. pri svojej návšteve v roku 1995 kostol povýšil na baziliku minor a ako tisícky pútnikov pred ním sa poklonil milostnému obrazu Panny Márie Svätokopeckej. V centre pôjdeme po stopách sv. Jána Sarkandra, ktorého svätorečil sv. Ján Pavol II. pri návšteve Svätého Kopečka. Prejazd do Brna, kratka prehliadka a nocľah.

2.deň: Prehliadka Brna a pútnických miest Brna: Kostol sv. Jakuba Väčšieho z počiatku 13. storočia, augustiniánske opátstvo s bazilikou Nanebovzatia Panny Márie, ktorá je najvýznamnejším mariánskym pútnickým miestom Brna. Medzi osobnosti, ktoré v kláštore pôsobili, patrí zakladateľ genetiky Gregor Johann Mendel a hudobný skladateľ Leoš Janáček. Katedrála sv. Petra a Pavla na Petrove bola v 14. storočí postavená na mieste románskeho kostolíka a stala sa jednou z hlavných dominánt Brna. V priebehu švédskeho obliehania v roku 1643 došlo k jej rozsiahlemu poškodeniu. V 18. storočí bola upravená podľa návrhu Mórica Grimma. Konečnú podobu katedrála získala na začiatku 20. storočia, kedy rekonštrukciu dokončil viedenský architekt August Kirstein. Autobusom sa presunieme do obce Křtiny, ktoré sú jedným z najstarších pútnických miest v Českej republike. Podľa tradície tu krstili veriacich svätí Cyril a Metod, podľa čoho bolo miesto pomenované. Chrám bol postavený v 18. storočí podľa projektu významného českého architekta talianskeho pôvodu J. B. Santiniho. Navštívime na svete najvýznamnejšie pútnické miesto sv. Jana Nepomuckého: Zelenú Horu (dielo geniálneho J. B. Santiniho).

3.deň: Prejazd do Čihošti, miesto kultu mučeníka totality, Jozefa Toufara, sv. omša pri jeho hrobe. Toufar, kňazmučeník, bol účastníkom číhošťského zázrakua je jednou z mnohých obetí komunistického prenasledovania katolíckej cirkvi v Československu. Proces jeho beatifikácie začal v roku 2013Starokatolícka cirkev ho ako mučeníka už uznáva za svätého. Prejazd do Želivu, navštívime premonštrátsky kláštor, jeho prehliadka a nocľah v kláštore v úžasnej atmosfére duchovných hodnôt. Prejazd do Slavkova pri Brne, kde si pripomenieme bitku pri Slavkove. Posledné miesto navštívime Žarošice – počiatky tohto pútnického miesta siahajú do obdobia kristianizácie pred príchodom sv. Cyrila a Metoda. Keď k nám prišli, našli prostredie duchovne a hospodársky pripravené prijať ich. Duch pútnického miesta vyrástol z utrpenia a sĺz ľudu juhovýchodnej Moravy a západného Slovenska, lebo otvorený prírodou nechránený kraj bol cieľom lúpežníkov a vojnových prepadov.

Návrat domov v podvečerných hodinách.

Cena:  164,-  €

V cene je zahrnuté: 2x nocľah s raňajkami, doprava, kňaz, sprievodca, 2 x večera, mestská daň

V cene nie je započítané:  vstupy do múzeí napr. v Želive

Možné príplatky: komplexné cestovné poistenie: 6,- €.

Rezervácia zájazdu

Názov zájazduCena za dospeléhoCena za dieťaPočet voľných miestDátum odchoduTrvanie
Svätý Kopeček – Olomouc – Brno - Křtiny - Zelená Hora - Číhošť – Želiv – Žarošice16405007 May3 dni

Informácie o rezervácii

MenoCena (dospelí/deti)Počet osôb (dospelí/deti)MnožstvoCena celkom

SUMÁR

Cena 0
Cena celkom 0

Informácie o zákazníkovi

*
Toto pole je povinné.
*
Toto pole je povinné.
*
Telefónne číslo je povinné
*
Dátum narodenia je požadovaný.
Fakturačná adresa:
*
Toto pole je povinné.
*
Mesto je požadované.
*
PSČ je požadované.
Poštová adresa:
*
Toto pole je povinné.
*
Mesto je požadované.
*
PSČ je požadované.
Nepovinné údaje:
Ďakujeme! Číslo vašej rezervácie je

OBSTARÁVATEĽ:

CK Mária s. r. o., Gouthova 11, 831 01 Bratislava

Telefónny kontakt: +421 948 771 156, +421 904 507 156, +421 917 480 652

Email: ruzickova@ck-maria.sk

Súhlasím so Všeobecnými zmluvnými podmienkami úcasti na zájazdoch cestovnej kancelárie CK Mária s.r.o.